Lofarma

ЗА НАС

LOFARMA Е ВОДЕЩА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНИЯ,
която извършва изследвания, разработка, производствени и маркетингови дейности в областта на специфичната имунотерапия и диагностика за лечението и профилактиката на алергични заболявания.
През годините ние натрупахме знания и умения и привлякохме млади кадри, което ни позволява да се справяме с научни и регулаторни предизвикателства и да бъдем свидетели на растежа на тази иновативна и консолидирана италианска фармацевтична компания.
LOFARMA Е НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО:
Днес Lofarma е международна компания, която работи в Германия, Португалия, Испания, Обединеното кралство, Гърция, България, Унгария, Албания, Южна Корея, Мексико, Монголия и Русия.
LOFARMA Е ИЗСЛЕДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ:
Някои продуктови линии са създадени чрез значителна дейност в областта на изследванията и разработката благодарение на наличните съвременни технологии и уникални отдели като Отдела за акарология, в който кърлежите се отглеждат и хранят чрез специфична диета, уникална по рода си, което позволява непрекъснато и качествено производство в съответствие с насоките за добра производствена практика. След това партидите от произведени кърлежи се анализират в лаборатория за контрол на качеството и се разпределят в крайните партиди, които са предназначени за диагностична и терапевтична употреба.
Знанията, които натрупахме с времето, дадоха възможност на Lofarma да произвежда многобройни типове алерген-специфични имунотерапии и над 200 диагностични теста за алергични заболявания.
Технологията на алерген под формата на прах, разработена от Lofarma, доведе до създаването на карбамилиран мономерен алергоид LAIS под формата на таблетки, химично модифициран алерген за употреба при лечението на алергии.
Успехът, който беше постигнат чрез тази технология, първоначално под формата на таблетки, ни позволи да създадем също и мономерен алергоид LAIS под формата на капки и инжекции.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: alexandrisgeorgios@hotmail.com